סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3464

4
8
6
7
96
6
25
1
28
1
1
49
3
7
31
4
95
2
87
4
7
6
9