סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3465

4
26
8
934
4
5
68
4
9
49
21
7
2
84
3
5
182
6
57
4