סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3466

3
69
71
48
45
73
1
6
98
34
5
1
19
78
35
69
78
3