סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3467

4
2
3
6
8
79
8
3
59
3
78
6
5
87
5
62
9
2
45
7
1
3
4
6