סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3468

8
1
74
6
5
348
45
6
1
78
26
9
7
54
297
3
1
89
5
2