סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3474

4
3
78
6
27
7
6
8
27
4
67
52
2
34
7
4
8
81
4
84
3
5