סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3481

287
5
5
582
7
93
2
27
53
68
1
32
9
128
2
2
947