סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3482

98
67
9
4
5
1
5
36
48
2
58
7
86
72
5
8
7
3
6
14
46