סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3485

6
9
1
8
2
59
47
43
9
1
6
75
8
7
4
25
31
95
7
8
7
6
9