סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4002

5
9
8
6
3
2
7
1
2
6
9
5
4
3
8
4
3
7
8
9
1
6