סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4003

9
8
4
6
1
3
7
2
3
6
8
4
5
9
1
7
5
2
7
8
6
4