סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4009

1
4
7
9
2
6
5
3
8
3
2
4
6
9
7
1
5
9
1
8
3
7
2
4