סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4013

9
4
7
6
3
8
5
2
1
2
3
4
8
9
6
7
5
7
6
1
2
5
4
1