סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4018

2
4
8
7
3
5
1
6
9
3
7
1
2
4
8
5
6
1
2
9
5
4
7
3