סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4020

8
3
5
4
9
2
6
7
9
2
1
6
5
8
3
1
6
2
5
7
4
9