סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4022

5
1
3
9
6
8
4
2
8
4
7
5
9
6
1
7
6
2
1
3
5
4