סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4026

6
7
9
1
8
4
3
5
4
8
2
7
9
6
1
2
4
5
3
7
8
2