סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4029

2
4
9
7
1
8
3
6
5
9
6
4
3
1
2
7
8
7
1
5
6
8
4
9