סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4034

9
2
6
8
7
3
4
1
8
7
3
6
5
2
9
5
9
1
4
6
8
1