סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4048

3
4
6
2
8
5
9
1
7
9
6
4
5
3
2
8
1
2
3
7
9
6
4
1