סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4051

4
7
5
8
2
1
6
9
2
1
3
6
7
5
4
8
6
9
4
3
2
7