סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4053

4
8
1
9
6
3
2
7
3
6
5
2
4
9
8
5
9
1
4
7
5
3