סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4055

6
4
9
5
2
8
3
1
3
8
7
6
5
9
2
7
2
1
9
4
3
7