סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4057

5
9
4
1
8
7
3
6
2
6
1
9
7
8
5
4
3
8
4
2
6
3
9
1