סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4059

5
4
7
8
2
9
3
1
2
3
6
9
8
4
5
9
8
1
5
6
7
4