סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4061

9
4
7
5
3
1
8
2
5
8
6
9
3
7
4
6
1
4
8
2
9
4