סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4062

8
4
1
2
5
6
7
9
3
6
1
7
8
2
5
2
9
3
4
9
1
8