סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4066

2
4
7
1
9
3
5
6
1
5
8
4
9
2
7
3
9
6
5
8
4
6