סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4067

3
6
4
8
7
9
2
5
1
7
5
3
26
9
8
4
1
4
8
7
1
5
9
7
4