סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4068

5
1
8
4
3
6
9
2
7
9
8
62
5
7
3
1
4
6
2
4
1
4
9
5
8