סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4070

4
5
3
7
8
2
6
9
6
2
1
3
8
5
7
1
8
9
6
4
3
1