סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4072

7
9
2
6
1
8
5
4
5
1
2
8
3
6
7
3
8
9
7
4
2
9