סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4073

9
1
8
4
7
5
3
2
4
3
6
8
9
7
1
5
6
2
3
8
1
5