סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4074

5
6
1
7
9
8
2
3
7
9
4
5
1
6
3
4
5
8
2
5
7
3