סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4079

7
3
8
6
1
4
29
5
6
1
9
4
2
5
86
3
7
1
2
9
78
7
3
4
4
8
1