סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4083

6
2
4
1
3
8
7
9
3
1
5
8
6
2
4
7
8
9
4
5
3
7