סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4084

3
5
4
7
8
9
1
6
9
1
2
5
8
4
3
7
8
6
1
2
6
7