סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4089

8
9
1
6
4
7
5
3
2
7
4
8
9
6
1
2
5
1
6
3
7
9
4
2