סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4090

8
4
9
7
1
6
3
5
2
1
3
8
5
4
9
7
7
6
9
3
4
5
2
8