סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4091

9
8
4
3
7
1
6
5
7
1
2
4
3
8
9
6
3
5
1
2
4
5