סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4095

7
9
4
5
2
8
3
6
2
3
1
9
5
7
4
8
5
3
7
6
1
2