סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4101

4
1
3
8
5
9
6
2
7
6
3
1
9
8
4
5
2
8
6
7
4
2
3
9