סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4103

3
2
8
7
6
4
5
9
7
6
2
3
1
8
9
1
4
5
9
6
1
5