סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4112

4
1
7
3
2
6
5
8
9
6
8
1
4
3
7
2
5
3
7
9
6
8
1
9