סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4115

6
2
7
9
5
3
4
8
3
9
1
4
2
6
5
4
6
7
8
1
9
7