סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4117

3
4
9
1
2
5
7
8
7
2
9
4
6
1
3
5
9
6
3
8
2
4