סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4119

4
5
7
8
2
6
1
9
3
2
1
6
4
7
5
8
9
6
4
3
1
7
4
2