סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4122

1
3
4
5
7
9
6
2
8
5
7
9
16
8
3
4
5
2
4
8
8
6
9
5
1