סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4123

4
5
3
8
1
6
9
2
9
8
7
3
1
4
5
6
1
2
5
7
8
6