סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4124

7
3
6
2
5
4
1
9
8
1
5
7
3
6
2
8
9
2
7
4
8
6
5
9